sekretariat@hydropol.eu 24-235-92-68

Obecnie realizujemy prace budowlane obejmujące wykonanie:

 

8.Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób nie-pełnosprawnych” – nr postępowania 063/19

Zamawiający: Powiat Gostyniński ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
Rozpoczęcie:
wrzesień 2020 roku
 

8.Modernizacja MOSiR w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno – szatniowego,” –

Zamawiający: Gmina Miasta Gostynina Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Rozpoczęcie:
Czerwiec 2020

8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki,” – nr postępowania 025/20

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
Rozpoczęcie:
Czerwiec 2020
 
 

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w ramach zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”

Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7
Rozpoczęcie:
Grudzień 2017
 

2.Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże

Zamawiający: Gmina Stara Biała
Rozpoczęcie:
Wrzesień 2018
 

3.Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka – Liściasta – Wierzbowa – Parcele (włącznie) od 0 + 953 do 1 + 330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic : Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą

Zamawiający: Gmina Miasto Płock
Rozpoczęcie:
Wrzesień 2018
 

4.Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz

Zamawiający: Gmina Łowicz
Rozpoczęcie:
Maj 2019
 

5.Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” w ramach Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II

Zamawiający: Gmina Miasto Płock
Rozpoczęcie:
Maj 2019
 

6.Przebudowa budynku magazynowego na magazyn rezerw nasion w Zakładzie Głównym w Strzelcach

Zamawiający: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Rozpoczęcie:
Maj 2019
 

7.Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie

Zamawiający: Powiat Gostyniński
Rozpoczęcie:
Czerwiec 2019
 

8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 575 relacji Płock – Kazuń na odcinku od km 17+570 do km 18+050 w m. Wymyśle Polskie na terenie gminy Słubice, powiat płocki” – nr postępowania 063/19

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
Rozpoczęcie:
Lipiec 2019
 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap” –

Zamawiający: Gmina - Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock"
Rozpoczęcie: grudzień 2020 roku