sekretariat@hydropol.eu 24-235-92-68

 

 FE POIR poziom pl 1 rgb

Firma Hydropol skorzystała z projektu w ramach Dotacji na kapitał obrotowy.
( działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).
Dofinansowanie zostało przeznaczone na kapitał obrotowy i  sfinansował tą dotacją bieżące koszty firmy co niewątpliwie pomogło naszej firmie przetrwać w  dobie pandemii.
Wartość uzyskanej pomocy z funduszy europejskich wyniosła 242.030,79 zł.

Program Funduszy Europejskich daje wsparcie polskim firmom o czym mogliśmy się przekonać otrzymując pomoc.