sekretariat@hydropol.eu 24-235-92-68
 
Hydropol Sp. z o.o. oferuje sprzedaż oraz transport mieszanek betonowych w klasach od C8/10 do C35/45 (wg. PN-EN 206-1),
a także zaprawy cementowe, podsypki cementowo-piaskowe i inne mieszanki betonowe zgodnie z recepturami Klienta.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel 24 235 92 68, wewn. 26.